GDPR
I pro nás od 25. května 2018 platí Nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR – General Data Protection Regulation).

Naším cílem je poskytovat obchodním partnerům i dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití. Proto zavádíme GDPR nejen jako povinné zákonné nařízení, ale zároveň jako návod k naplnění uvedeného cíle.

Zabýváme se tedy následujícími opatřeními:

  1. GDPR zavádíme jako ucelený systém s řídicími dokumenty (politika, návodky) a záznamy.
  2. O konkrétních osobách obchodních partnerů a dalších osobách (poradcích, státních úřednících, zaměstnancích samosprávy atd.) shromažďujeme jen údaje nutné pro příslušnou činnost (nákup, prodej, kontrolní činnost atd.). Partnery upozorňujeme, že dodržujeme pravidla GDPR a vyžadujeme totéž od nich.
  3. Posuzujeme rizika našeho zpracování osobních údajů a na základě tohoto posouzení přijímáme různá dále popsaná opatření.
  4. Posuzujeme využívané i nové softwarové produkty z pohledu evidence osobních údajů. Požadujeme od dodavatelů podporu GDPR při jejich využívání včetně funkcí pro plnění práv.
  5. Jsme připraveni k vyřešení kteréhokoli práva obchodního partnera nebo jiné osoby podle GDPR.
  6. Jsme připraveni řešit jakýkoli incident v bezpečnosti osobních údajů a máme na to připravený postup.
  7. Uzavíráme řádné zpracovatelské smlouvy se všemi subjekty, které zpracovávají námi spravované osobní údaje.
  8. Pokud budete vyzváni k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, zvažte, zda jste tento souhlas schopni v souladu se svým svědomím poskytnout. Zároveň mějte na paměti, že každý souhlas je odvolatelný.

Garantem GDPR je Lukáš Valenta, telefon 777 525 959, e-mail info@mkdrogerie.eu.